Societad Svizra
per Linguas Periclitadas

Tge èn linguas periclitadas?

 

Nossa finamira

La SSLP promova la documentaziun ed il mantegniment da linguas periclitadas. Sche Vus planisais in project che va a prà cun questa tenuta, pudais Vus dumandar per sustegn finanzial. Sche Vus vulais sustegnair nus e participar activamain a nossa radunanza generala, pudais Vus daventar commember (conto da posta 87-439448-0). Ulteriuras infurmaziuns davart la SSLP chattais Vus en noss statuts.

 

Tge èn linguas periclitadas?

Da preschent vegnan anc var 6'500 linguas pledadas en l'entir mund, 52% da quellas da damain che 10'000 persunas, 28% da damain che 1'000 persunas ed almain 10% da damain che 100 persunas. En la plipart da las regiuns dal mund ed en in temp da communicaziun globala n'han talas linguas nagina schanza da surviver. Quai munta che passa la mesadad da quellas linguas vegn ad esser svanida fin l'onn 2100. Stimaziuns pessimisticas supponan che 90% da tut las linguas èn en privel da svanir. Era cuminanzas linguisticas cun 20'000 u 50'000 pledaders èn numnadamain savens periclitadas acutamain. Nossa generaziun è uschia perditga d'ina enorma depauperisaziun da l'ierta culturala da l'umanitad. Cun mintga lingua mora er ina cultura ed ina moda e maniera unica da percepir il mund e surventscher linguisticamain ils problems da la societad e da l'ambient.

En bleras regiuns dal mund repondereschan ils umans la valur da la diversitad culturala e linguistica. Ils pajais e las cuminanzas linguisticas pitschnas na possedan dentant savens betg ils meds necessaris per promover lur linguas. Per bleras linguas n'existan gnanc descripziuns rudimentaras da la grammatica che pudessan furmar ina basa per meds d'instrucziun per las scolas. La documentaziun da linguas periclitadas e la promoziun dal mantegniment da la diversitad culturala e linguistica è da preschent ina da las pli impurtantas incumbensas da la linguistica ed ina impurtanta incumbensa da l'umanitad insumma.